Wejście w zawód Podologa – moduł 2 – Brodawki

Wejście w zawód Podologa – moduł 2 – Brodawki

2000 zł 1600 zł

Czas trwania:

8 godzin

Liczba uczestników:

max 1-2 osoby

lokalizacja:

Warszawa, ul. Kawcza 53/1 04-154 Warszawa

zapisz się

Nasz program szkoleń z podologii, ułożyliśmy tak aby sprostać Waszym wymaganiom. Możecie odbyć  szkolenie “Wejście w zawód podologa”, które w pełni Was przygotuje do wykonywania zawodu podologa. Szkolenie to obejmuje najważniejsze tematy z programu podyplomowych studiów podologicznych. Jest ono wykonywane w dużo krótszym okresie czasu (8 dni) w trybie dziennym i zawiera 90% czasu poświęconego na warsztaty praktyczne z realizowanych w programie przypadków.  Szkolenie to kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym. 

Mamy też przygotowane 2-3 dniowe moduły szkoleniowe, które są odzwierciedleniem programu szkolenia podologicznego “Wejście w zawód podologa “.  Odbywają się one w trybie dziennym bądź weekendowym i możecie je odbyć w odpowiednim dla Was terminie oraz inwestycja w szkolenie jest rozłożona w czasie.  Realizacja szkolenia w systemie modułowowym pozwala również na wybranie zagadnień które stanowią dla Was wyzwanie bądź zainteresowanie w codziennej pracy a także pozwoli Wam zweryfikować Wasze zaangażowanie w tę wymagającą profesję.

Po każdym skończonym module szkolenia z podologii  1,2, 3 ,4 otrzymujecie dyplom jego ukończenia. Moduły te nie kończą się egzaminami. Po odbyciu wszystkich 4 modułów możecie przystąpić bezpłatnie do egzaminu pisemnego i praktycznego i dodatkowo otrzymać dyplom, zaświadczający zdobycie umiejętności z zakresu zawodu podologa w ramach programu pełnego szkolenia “Wejście w zawód podologa”. Po zdanym egzaminie otrzymacie również dyplom.

 Wymagany zadatek 50% oraz podpisanie umowy szkoleniowej w celu rezerwacji miejsca w ciągu 3 trzech dni od zrobienia rezerwacji, chyba że termin szkolenia jest krótszy niż 7 dni, wtedy należy wpłacić całość kwoty na konto ING BANK ŚLĄSKI 15 1050 1025 1000 0092 5117 6260.

Szkolenie bezpłatne dla osób zakwalifikowanych (bezrobotnych lub w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Pomagamy wypełnić wnioski i przeprowadzamy przez całą procedurę. Sprawdź tutaj!

Zapraszamy do skorzystania z programu ratalnego MediRaty. Sprawdź tutaj!

W cenę szkolenia wliczony jest konspekt szkoleniowy, catering oraz modelki do ćwiczeń.
Po ukończeniu kursu, uczestnik otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim za dodatkową opłatą – 30 zł. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanego instruktora Akademii Expertów Urody w małych grupach.

Pamiętaj! Każda nowo nabyta umiejętność musi być regularnie wykorzystywana w praktyce po odbyciu szkolenia tak, aby stała się kompetencją do wykonywania zawodu i bycia Expertem naszej akademii.
Nasi instruktorzy są dostępni po szkoleniu aby rozwiać Wasze ewentualne wątpliwości i zapytania na naszym funpage lub poprzez mail: biuro@akademiaexpertowurody.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia się szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych.

 

UWAGA – Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Akademii Expertów Urody i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

 

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie z Podologii,  stanowi 2 moduł szkolenia “Wejście w zawód Podologa”. Uczestnikami szkolenia są osoby, które odbyły Moduł 1 w AEU lub osoby które już wykonują zabiegi podologiczne i pragną zdobyć dodatkową wiedzę.  

Modelki:
Dostępne podczas szkolenia. Kursant może zaprosić własną modelkę. Modelki ponoszą tylko koszty wykorzystanych produktów.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznej umiejętności wykonywania samodzielnie zabiegu usuwania brodawek techniką koagulacji.  

Cel z zakresu wiedzy:

zasady higieny pracy i BHP, gospodarowanie odpadami medycznymi. Wiedzy na temat przyczyn powstawania i sposobów zapobiegania zmian na stopach, przygotowania do zabiegu – wywiadu z pacjentem – ankieta, formularze, protokół po zabiegowy,  omówienie przeciwskazań do zabiegu i możliwych powikłań. Wiedzy na temat technik usuwania brodawek oraz środków i preparatów wykorzystywanych w trakcie zabiegu ich usuwania.

Cel z zakresu umiejętności:
Zdobycie praktycznej umiejętności wykonywania poprawnego zabiegu usunięcia brodawek techniką koagulacji. Dobierania odpowiednich preparatów na wybranych obszarach zabiegowych tak aby osiągnąć zamierzony cel.

OBSZARY ZABIEGOWE:  Stopy

Część Teoretyczna:

1.       Co to są brodawki i przyczyny ich powstawania, rodzaje i sposoby zapobiegania

2.      Wskazania i przeciwskazania do zabiegu i możliwe powikłania i zalecenia po zabiegowe,

3.      Narzędzia i techniki wykonania zabiegu usuwania brodawek

4.      Wymagania sanitarne oraz BHP zabiegów podologicznych, postępowanie z odpadami medycznymi

Część Praktyczna – praca na modelkach pod kontrolą instruktora:

1.       Pokaz wykonania zabiegu wykonany przez instruktora na modelce (pacjent)

2.      Samodzielne przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu

3.      Samodzielne przygotowanie pacjenta do zabiegu – wywiad, formularze, określenie celu zabiegowego, przeprowadzenie diagnostyki i omówienie planu zabiegowego

4.       Samodzielne wykonanie zabiegu elektrokoagulacji brodawek  

5.       Efekt wykonanej pracy jest oceniany przez instruktora i zadowolenie modela


Zapisz się na szkolenie już dzisiaj!

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe. Sprawdź najbliższe terminy kursów.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych... więcej