Wejście w zawód Podologa – moduł 3 – Klamry 3TO, Frazera, Combiped, Podofix

Wejście w zawód Podologa – moduł 3 – Klamry 3TO, Frazera, Combiped, Podofix

4200 zł 3900 zł

Czas trwania:

25 godzin

Liczba uczestników:

max 1-2 osoby

lokalizacja:

Warszawa, ul. Kawcza 53/1 04-154 Warszawa

zapisz się

Nasz program szkoleń z podologii, ułożyliśmy tak aby sprostać Waszym wymaganiom. Możecie odbyć  szkolenie “Wejście w zawód podologa”, które w pełni Was przygotuje do wykonywania zawodu podologa. Szkolenie to obejmuje najważniejsze tematy z programu podyplomowych studiów podologicznych. Jest ono wykonywane w dużo krótszym okresie czasu (8 dni) w trybie dziennym i zawiera 90% czasu poświęconego na warsztaty praktyczne z realizowanych w programie przypadków.  Szkolenie to kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym. 

Mamy też przygotowane 2-3 dniowe moduły szkoleniowe, które są odzwierciedleniem programu szkolenia podologicznego “Wejście w zawód podologa “.  Odbywają się one w trybie dziennym bądź weekendowym i możecie je odbyć w odpowiednim dla Was terminie oraz inwestycja w szkolenie jest rozłożona w czasie.  Realizacja w szkolenie w systemie modułowowym pozwala również na wybranie zagadnień które stanowią dla Was wyzwanie bądź zainteresowanie w codziennej pracy a także pozwoli Wam zweryfikować Wasze zaangażowanie w tę wymagającą profesję.

Po każdym skończonym module szkolenia z podologii  1,2, 3 ,4 otrzymujecie dyplom jego ukończenia. Moduły te nie kończą się egzaminami. Po odbyciu wszystkich 4 modułów możecie przystąpić bezpłatnie do egzaminu pisemnego i praktycznego i dodatkowo otrzymać dyplom, zaświadczający zdobycie umiejętności z zakresu zawodu podologa w ramach programu pełnego szkolenia “Wejście w zawód podologa”. Po zdanym egzaminie otrzymacie również dyplom. Wymagany zadatek 50% oraz podpisanie umowy szkoleniowej w celu rezerwacji miejsca w ciągu 3 trzech dni od zrobienia rezerwacji, chyba że termin szkolenia jest krótszy niż 7 dni, wtedy należy wpłacić całość kwoty na konto ING BANK ŚLĄSKI 15 1050 1025 1000 0092 5117 6260.

Szkolenie bezpłatne dla osób zakwalifikowanych (bezrobotnych lub w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Pomagamy wypełnić wnioski i przeprowadzamy przez całą procedurę. Sprawdź tutaj!

Zapraszamy do skorzystania z programu ratalnego MediRaty. Sprawdź tutaj!

W cenę szkolenia wliczony jest konspekt szkoleniowy, catering oraz modelki do ćwiczeń.
Po ukończeniu kursu, uczestnik otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim za dodatkową opłatą – 30 zł. Szkolenie prowadzone jest przez wykwalifikowanego instruktora Akademii Expertów Urody w małych grupach.

Każda nowo nabyta umiejętność musi być regularnie wykorzystywana w praktyce po odbyciu szkolenia tak, aby stała się kompetencją do wykonywania zawodu i bycia Expertem naszej akademii.
Nasi instruktorzy są dostępni po szkoleniu aby rozwiać Wasze ewentualne wątpliwości i zapytania na naszym funpage lub poprzez mail: biuro@akademiaexpertowurody.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbycia się szkolenia lub odwołania szkolenia z przyczyn od organizatora niezależnych.

 

UWAGA – Program szkolenia jest programem autorskim, stanowi własność intelektualną Akademii Expertów Urody i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie z Podologii,  stanowi 3 moduł szkolenia “Wejście w zawód Podologa”. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które pracują w zawodzie podologa i pragną się doszkolić  lub dla osób które odbyły już wcześniejsze moduły (1,2) z podologii w AEU.

Modelki:
Dostępne podczas szkolenia. Kursant może zaprosić własną modelkę. Modelki ponoszą tylko koszty wykorzystanych produktów.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznej umiejętności opracowywania wrastających i wkręcających się paznokci oraz zakładania klamer.   

Cel z zakresu wiedzy:

Z zasad higieny pracy i BHP, gospodarowanie odpadami medycznymi, z przyczyn powstawania i sposobów zapobiegania zmian na stopach, przygotowania do zabiegu – wywiadu z pacjentem – ankieta, formularze, protokół po zabiegowy,  omówienie przeciwskazań do zabiegu i możliwych powikłań. Wiedzy na temat technik obcinania wrastających i wkręcających sie paznokci oraz środków i preparatów wykorzystywanych w trakcie zabiegu ich usuwania. Zdobycie wiedzy na temat dostępnych na rynku rodzajów klamer  (Combiped, Podofix, Klamry Frazera, 3TO) i technik ich zakładania.

Cel z zakresu umiejętności:
Zdobycie praktycznej umiejętności wykonywania poprawnego zabiegu obcięcia wrastających i wkręcających się paznokci. Nabycie umiejętności zakładania, przesuwania wybranych rodzajów klamer.

OBSZARY ZABIEGOWE:  Stopy

Część Teoretyczna:

1.        Wymagania sanitarne oraz BHP zabiegów podologicznych, postępowanie z odpadami medycznymi

2.       Przyczyny wrastania i wkręcania się paznokci, zapobieganie i metody ich usuwania

3.       Możliwe wskazania i przeciwskazania do zabiegu, powikłania i zalecenia po zabiegowe.

4.       Wywiad z pacjentem – ankieta, formularze, protokół po zabiegowy

5.       Dobór narzędzi do schorzenia

Część Praktyczna – praca na modelkach pod kontrolą instruktora:

1.       Praktyka wykonywania i zakładania klamry Frazera

2.      Praktyka zakładania Klamry Podofix, Combiped, 3TO

3.      Pokaz wykonania zabiegu wykonany przez instruktora na modelce (pacjent)

4.      Samodzielne przygotowanie stanowiska pracy do zabiegu

5.      Samodzielne przygotowanie pacjenta do zabiegu – wywiad, formularze, określenie celu zabiegowego, przeprowadzenie diagnostyki i omówienie planu zabiegowego oraz przekazanie zaleceń po zabiegowych

6.       Samodzielne wykonanie zabiegu  – podcięcie paznokcia wrastającego, czyszczenie wałów paznokciowych, dobranie i  zastosowanie ćwiczonych technik zakładania klamer  

7.       Efekt wykonanej pracy jest oceniany przez instruktora i zadowolenie modela


Zapisz się na szkolenie już dzisiaj!

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe. Sprawdź najbliższe terminy kursów.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych... więcej