Informacje o RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Katarzyna Woods Akademia Expertów Urody

Na podstawie art. 6 ust 1, pkt b,d i f i art. 13 OGÓLENGO ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGI I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jako Administrator Państwowych Danych Osobowych, informujemy iż przetwarzanie danych osobowych przez akademię Katarzyna Woods Akademia Expertów Urody ul. Kawcza 53/1 Warszawa 04-154, tel 506 583 739, email: biuro@akademiaexpertowurody.pl jest niezbędne do wykonywania umowy zawartej z Akademią o wykonanie usługi, której stroną jest nasz Klient (osoba, której dane dotyczą) lub do podjęcia działań na żądanie klienta (osoby, której dane dotyczą) przed zawarciem umowy o wykonanie usługi np. przeprowadzenie szkolenia bądź zabiegu, zapisu, zmiany lub odwołania terminu szkolenia lub zabiegu, obsługi zgłoszenia, które do nas kieruje Klient (np. przez formularz kontaktowy) oraz działaniami marketingowymi (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych), drogą mailową lub SMSami, w tym za pośrednictwem końcowych urządzeń mobilnych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma KATARZYNA WOODS AKADEMIA EXPERTÓW URODY(KWAEU) z siedzibą w Warszawie na ulicy Kawczej 53/1 (dalej „My”, „Administrator” albo „Akademia”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz na adres email biuro@akademiaexpertowurody.pl albo pod adres siedziby firmy.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na szkolenie lub zabieg drogą telefoniczna lub mailową lub porzez pozostawienie Twoich danych osobowych na stronie www.akademiaexpertówurody.pl w zakładce kontakt oraz poprzez media społecznościowe Facebook a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszej Akademii.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Akademię?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ:

• potrzebujemy Twoich danych, aby realizować zamówienia na szkolenia i zabiegi – zapisy, zmiana lub odwołanie terminu szkolenia lub zabiegu oraz działaniami marketingowymi (w tym wysyłanie niezapowiedzianych ofert handlowych), drogą mailową lub SMSami, w tym za pośrednictwem końcowych urządzeń mobilnych
• kontaktujemy się z Tobą, w celach związanych z wykonaniem szkolenia bądź zabiegu
• obsługujemy zgłoszenia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)

Dodatkowo informujemy iż podanie danych osobowych na podst. art.6 ust 1 pkt b i d (imię i nazwisko, telefon, email), a w przypadku usług wymagających wypełnienia karty klienta i posiadających przeciwskazania do ich wykonania również informacji dotyczących zdrowia – na podst art.9 ust 2. pkt a, f i h są warunkiem zawarcia umowy o wykonanie usługi w Akademii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług zabiegowych Akademii.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie uzasadnionego interesu firmy, którym jest:

– upewnienie się że nie ma żadnych przeciwskazań do wykonania zabiegu
– wystawienie imiennego dyplomu/certyfikatu ukończenia szkolenia
– monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników
– dopasowanie ofert zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami
– prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych
– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez email oraz telefon.
– prowadzenie badań i analiz w naszych serwisach, między innymi pod kątem skuteczności poszczególnych ofert
– organizowanie programów lojalnościowych
– prowadzenie analiz statystycznych
– windykacja należności

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
– organizacji akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Najszybciej usuniesz swój email z bazy przez kliknięcie linku „rezygnuję” w stopce każdego maila. Swoje dane możesz uaktualnić za pomocą przycisku „uaktualnij”, który znajduje się w stopce każdego emaila.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

* adresu e-mail, imienia, nazwiska, numeru telefonu

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z produktu lub usługi.

Wymagamy podania przez Ciebie imienia i adresu email, abyśmy mogli wysyłać Ci:
• informacje o szkoleniach
• informacje o dostępnych zabiegach
• zaproszenie na dni otwarte
• niezapowiedziane oferty handlowe.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Akademii w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Nie udostępniamy Twoich danych innym firmom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Nasi instruktorzy

Nasi instruktorzy to osoby z wieloletnim doświadczeniem i pasją dla wybranego przez siebie zawodu. Prowadzą szkolenia w Polsce i za granicą.