Dotacje na kursy z Urzędu Pracy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną możesz skorzystać z bezpłatnych szkoleń, jednak musisz spełniać pewne warunki:

  1. powinnaś być zarejestrowana w Urzędzie Pracy;
  2. powinnać mieć zapewnione miejsce pracy po ukończeniu kursu bądź być gotowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jeśli spełniasz te warunki twój wybrany kurs będzie za darmo. Jak to zrobić?

  1. Zgłoś się do Urzędu Pracy i porozmawiaj ze swoim doradcą zawodowym.
  2. Wskaż wybraną przez siebie firmę szkoleniową – Akademia Expretów Urody wraz z adresem i numerem telefonu.
  3. Podaj informację dotyczącą naszego Wpisu do Rejestru Instytucji Szkolących przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy obejmującego teren całego kraju i widniejącego pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00045/2018.
  4. Złóż komplet dokumentów w kancelarii swojego Urzędu Pracy (wnioski również do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów) – jeśli masz problem z wypełnieniem dokumentów – zgłoś się do nas a pomożemy Ci je wypełnić.

Akademia Expertów Urody 03-719 Warszawa ul Jagiellonśka 32/30

tel. 506 583 739

www.akademiaexpertowurody.pl

mail: biuro@akademiaexpertowurody.pl

 

W sprawach związanych z finansowaniem szkoleń w trybie indywidualnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r Nr 69 poz. 415 z półn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz.315) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219 poz. 2222 z późn. zm.).